top of page

Hướng Dẫn Tạo Tài Khoản

Nhập

- Dòng 1  : Tên đăng nhập

- Dòng 2 : mật khẩu

- Dòng 3 không cần điền

-> Nhấn vào game 

Game sẽ tự đăng kí tài khoản và đăng nhập giúp bạn nhé

Screenshot_82.png
bottom of page