top of page

SHOP Đồ Siêu Vip

Mua item Ở shop này vui lòng liên hệ admin Qua Zalo : 0358065264
Link GRoup zalo :
Link
Mọi gói nạp tại shop này sẽ ĐƯỢC TÍNH vào mốc nạp KNB 

1. Full Bộ Cửu Thiên Trang bị 3 sao
- Gồm 10 Trang bị 9 giai 3 sao ( như hình ) 
- Giá : 200.000đ
- Nhận thêm 200.000 KNB khi mua 

200k.png

2. Đỉnh Cấp Lạc Thư
- Gồm 804 Lạc Thư 20.000LC ( max là 201 như hình )
- Giá : 200.000đ
- Nhận thêm 200.000 KNB khi mua 

l (1).png

2. Thiên Cấp Lạc Thư
- Gồm 804 Lạc Thư 30.000LC ( max là 201 như hình )
- Giá : 300.000đ
- Nhận thêm 300.000 KNB khi mua 

shine.png

3. Thánh Cấp Lạc Thư 
- Gồm 804 Lạc Thư 40.000LC ( max là 201 như hình )
- Giá : 400.000đ
- Nhận thêm 500.000 KNB khi mua 

32.000.000++ lực chiến.png

4. Thần Cấp Lạc Thư
- Gồm 804 Lạc Thư 40.000LC ( max là 201 như hình )
- Giá : 500.000đ
- Nhận thêm 700.000 KNB khi mua 

40.000.000 ++ lực chiến.png

- Khi mua đủ 4 gói Lạc thư sẽ nhận được thêm 300.000.000 KNB
- Tặng thêm 1000 Lạc Thư Thánh Thú ( 10 triệu Lực Chiến )

5. Thần Cấp Thánh Ấn Chí Tôn
- Gồm : 9 Thánh Ấn Thần Cấp , 1 Thánh Nguyên
- Giá : 300.000đ
- Nhận thêm 1.000.000 KNB khi mua
Lưu Ý : Đây là item tăng % Thuộc tính nên lực chiến càng cao thì càng mạnh 

Thần Cấp Thánh Ấn.png

6. Thần Cấp Bách Chiến Chí Tôn Trang Bị
- Gồm : 10 Trang bị Chí Tôn ( Như Hình )
- Giá : 500.000đ
- Nhận thêm 1.000.000 KNB khi mua 
Lưu Ý : Đây là item tăng % Thuộc tính nên lực chiến càng cao thì càng mạnh

500k.png

7. Thiên Giới Tọa Kỵ / Vũ Dực ( Huyền Cấp )
Giá  : 5.000đ / 1 item ( mua ít nhất 50 item) 
Max level : 141 item 
Loại :
- Tọa Kỵ  : Cân Đẩu Vân , Huyễn Ảnh Ma Ngư, Đào Nguyên Hồ Lô
- Vũ Dực : Chước Bạch Chi Dực, Huyết Hồng Mị Ảnh, Lưu Hỏa Chi Huỳnh
Lưu Ý : Đây là item tăng % Thuộc tính nên lực chiến càng cao thì càng mạnh

db7b31a37814b54aec05.jpg
f55d4bfa024dcf13965c.jpg
886f02ce4b798627df68.jpg
93fb9475e1c22c9c75d3.jpg
bd58d5dfa0686d363479.jpg
7a691cd8696fa431fd7e.jpg

7. Thiên Giới Tọa Kỵ / Vũ Dực ( Hoàng Cấp )
Giá  : 10.000đ / 1 item ( mua ít nhất 50 item) 
Max level : 141 item 
Loại :
- Tọa Kỵ  : Thiết Giác Ma Tê , Ngạo Lai Thần Tượng, U Quang Lôi Long
- Vũ Dực : Sí Diễm Long Vũ, Chỉ Túy Kim Mê,Kim Diệu Triển Sí
Lưu Ý : Đây là item tăng % Thuộc tính nên lực chiến càng cao thì càng mạnh

f3c38163e3ca2e9477db.jpg
a260534e5be696b8cff7.jpg
682d87b4ae1c63423a0d.jpg
790e72387a90b7ceee81.jpg
dca8d1c40c6dc133987c.jpg
9b16359f1c37d1698826.jpg

8. Thiên Giới Tọa Kỵ / Vũ Dực ( Thánh Cấp )
Giá  : 15.000đ / 1 item ( mua ít nhất 50 item) 
Max level : 141 item 
Loại :
- Tọa Kỵ  : Tử Điện Thần Long , Ám Duệ Ma Long
- Vũ Dực : Cửu Thiên Huyền Linh , U Minh Linh Vũ
Lưu Ý : Đây là item tăng % Thuộc tính nên lực chiến càng cao thì càng mạnh

f26253f27a5ab704ee4b.jpg
9d3a8f5ed1f61ca845e7.jpg
5dd253a87a00b75eee11.jpg
4fec65b03b18f646af09.jpg

9. Thần Cấp Long Khí Tự Do 
Giá  : 50.000đ / 1 item (Mua ít nhất 5 item)
Tặng thẻ mở rộng long khí và 2.000.000KNB khi mua đủ 15 gói này
Lưu Ý : Đây là item tăng % Thuộc tính nên lực chiến càng cao thì càng mạnh

2cc5afe33154fc0aa545 (1).jpg

10. Giác Tỉnh Thạch 
Giá  : 200đ / 1 item

97370b7d95ca589401db (1).jpg

11. ĐÁ Level 10 
Giá  : 10.000đ / 1 item

Đá bất kỳ ( tấn công , vinh diệu , Hộ thủ ,...)
Mua 10 viên tặng 200.000 KNB

567fe84b76fcbba2e2ed (1).jpg

12. Thần Cấp Hồn Thạch Tự Chọn 
Giá : 20.000đ / 1 Item
Mua 30 Viên Tặng 2.000.000 KNB

310533672fd1e28fbbc0.jpg

13. Đang Cập Nhật
Nếu bạn đang cần gì có thể nhắn mình nhé....
Zalo : 0358065264

bottom of page