top of page

Nếu tải về mà không thể mở tệp
- Tìm trình quản lý tệp tin trên điện thoại ( tệp của tôi )
- Chọn APK 
- Mở App lên là cài được
Nhấn Hình bên dưới để tải

Daco_1147665.png
Screenshot_47.png
Screenshot_48.png
Screenshot_49.png
bottom of page