top of page

Các cách kiếm Kim nguyên bảo nhanh nhất

- Nạp :
tỷ lệ 100k = 11 triệu KNB và 6 triệu KNB khóa

Screenshot_73.png

- Đánh Boss

Screenshot_74.png
Screenshot_76.png

+ Boss cấp càng cao rơi càng nhiều KNB dao động từ 50.000 KNB tới 500.000 KNB mỗi Boss

+ Vì boss có số lần đánh nhất định mỗi ngày nên bạn có thể mua thêm lượt đánh boss tại web shop

Screenshot_75.png

- Train quái 

Chọn Tiếp Tục Lịch Luyện để được dịch chuyển tới bãi quái

Screenshot_77.png

Đánh quái sẽ rơi các item này bạn dùng sẽ được KNB / Ngọc / các điểm vinh dự ...

Screenshot_79.png

- Điểm Danh / Hoạt động trong game

Screenshot_80.png
Screenshot_81.png
bottom of page