top of page

Hướng Dẫn mua trang bị xịn 

s3_edited.png

Các bạn vào Shop Đào Bảo

Screenshot_28.png

Chọn Thường dụng hoặc Trói Định

Screenshot_61.png

Tìm các trang bị cần thiết và phù hợp để nâng cấp cụ thể 

Mảnh ghép trang bị bạn có thể mua = KNB thường ( mở lâu )
Hoặc mua trực tiếp = KNB khóa ( mở nhanh )

Screenshot_62.png
Screenshot_63.png
bottom of page