top of page

Hướng Dẫn Nạp Thẻ 

Tỷ lệ nạp : 100k = 11.000.000KNB

Truy Cập Vào Link :
http://thantoa3d.site/user/login

Screenshot_83.png

Chọn Nạp Như Hình

Screenshot_84.png

Chọn Hình thức nạp và làm theo hướng dẫn

Screenshot_85.png
bottom of page