top of page

Sự Kiện Đua Top 7 Ngày 

Thời gian : 7 ngày tính từ ngày mở sever ( thời gian chốt thường là 22h thứ 7 )

TOP Lực Chiến

gix.gif

Top 1 : 
- Đặc Quyền Đổi tên Sever
- 3 Trang bị Thần Kim 
   + Thần Khí  
   + Giới Chỉ
   + Áo
( đã sỡ hữu sẽ chuyển sang trang bị Hóa Thần Bách Chiến Chí Tôn )
- 5 Viên Đá lv 15 Công kích Bảo Thạch
- 500.000 Xu web

Screenshot_55.png
Screenshot_50.png
Screenshot_52.png
Screenshot_51.png
Screenshot_54.png

Top 2 : 
- 1 Trang bị Thần Kim - Yêu Đái 
- 3 Viên Đá lv 15 Công kích Bảo Thạch
- 200.000 xu web

Screenshot_57.png

Top 3 : 
- 1 Trang bị Thiên Kim - Hạng Liên 
- 1 Viên Đá lv 15 Công kích Bảo Thạch
- 100.000 xu web

Screenshot_58.png

Top 4-5 : 
- 1 Trang bị Đế Kim - Hộ Thủ
- 2 Viên Đá lv 14 Công kích Bảo Thạch
- 999.999.999 KNB khóa

Screenshot_59.png

Top 6-10 : 
- 1 Trang bị Ánh Kim - Chiến Ngoa
- 1 Viên Đá lv 14 Công kích Bảo Thạch
- 400.000.000 KNB khóa

Screenshot_60.png
bottom of page