top of page

Hướng Dẫn Nhận Vip 10

Đăng nhập game làm nhiệm vụ đầu tiên

Screenshot_66.png

Mở Hòm đồ

Screenshot_67.png

Sử dụng cục KNB (100KNB & điểm VIP)

Screenshot_68.png

Dùng xong lên VIP 10 và nhận quà tại đây nhé

Screenshot_69.png
bottom of page